Суббота, 25.05.2024, 09:27
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS

Ліцей №63
Подільського району м.Києва

Пошук по сайту

Главная » 2024 » Январь » 22 » ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів „Середня загальноосвітня школа №63” Подільського району м.Києва на 2
10:33
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів „Середня загальноосвітня школа №63” Подільського району м.Києва на 2

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ №52 від 30.08. 2023 Директор Вікторія КАБУШКО ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів „Середня загальноосвітня школа №63” Подільського району м.Києва на 2023-2024 н.р. Схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 1/1 від 29.08.2023 р.) Загальні положення освітньої програми закладу загальної середньої освіти «Середня загальноосвітня школа №63» Подільського району м. Києва на 2023/2024 навчальний рік Освітня програма охоплює освіту на І (початкова середня освіта) ступеня навчання. Освітня програма середньої загальноосвітної школи №63 окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Освітня програма розроблена на виконання Законів України та підзаконних актів МОН України - «Про освіту»; - «Про повну загальну середню освіту»; - постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»; - Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01); - наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517; - наказу МОН України від 12.08.2022 № 743 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм програм для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України». Середня загальноосвітня школа №63 надає освітні послуги мешканцям Подільського району м. Києва, пріоритетними є такі напрями освітньої діяльності: - організація освітнього процесу в умовах змішаної форм навчання; - посилення роботи щодо забезпечення соціально-емоційного розвитку, зокрема і формування навичок самозарадності; - посилення заходів безпеки життєдіяльності, зокрема просвіта щодо цивільного захисту; - організація роботи з подолання освітніх втрат із застосуванням діагностувальних методик їх виявлення; - підвищення результатів навчання учнів 1-4 класів засобами компетентнісно орієнтованого навчання на засадах індивідуального й диференційованого підходів; - актуалізація національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції; - психологічний супровід освітнього процесу в умовах воєнного й післявоєнного часу. Основними засобами реалізації є: - засвоєння здобувачами освіти відповідного рівня обов’язкового мінімуму змісту освітніх программ; - комплексне використання інноваційних технологій і засобів навчання, що забезпечують якісне практичне застосування теоретичних знань навчальних дисциплін і допомагають вихованцям самостійно здобувати нові знання на базі сучасних засобів навчання, раціоналізувати працю педагогів; - розвиток мотиваційної сфери особистості, яка здатна реалізувати свої потенційні можливості за будь-яких умов; - забезпечення компетентнісно орієнтованого підходу до змісту освіти; - проведення моніторингу якості освітніх послуг, особистісного розвитку здобувачів освіти. Освітня програма на 2023/2024 навчальний рік розроблена на основі Типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272), Типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273). ЗЗСО працює за 5-денним робочим тижнем. 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін У 2023/2024 навчальному році учні 1-4-х класів будуть навчатися за такими навчальними планами (таблиця 1) Навчальні плани для 1-4 класів (таблиця 1) № додатку навчального плану Класи Примітка Варіант Типових навчальних планів, затверджених МОН України № 1 1-2 З навчанням українською мовою за типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22) № 2 3-4 З навчанням українською мовою за типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22) Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів (таблиця 2) № з/п Клас Загальний обсяг навчального навантаження 1. 1-А 700 год./рік 2. 1-Б 700 год./рік 3. 1-В 700 год./рік 4. 2-А 770 год./рік 5. 2-Б 770 год./рік 6. 2-В 770 год./рік 7. 3-А 805 год./рік 8. 3-Б 805 год./рік 9. 3-В 805 год./рік 10. 4-А 805 год./рік 11. 4-Б 805 год./рік 12. 4-В 805 год./рік Всього 9240 год./рік Розподіл годин варіативної складової навчального плану (початкова школа) (таблиця 3) № з/п Клас Кількість додаткових годин Предмети 1. 1-А 1 Українська мова 2. 1-Б 1 Українська мова 3. 1-В 1 Українська мова 4. 2-А 1 Українська мова 5. 2-Б 1 Українська мова 6. 2-В 1 Українська мова 7. 3-А 1 Українська мова 8. 3-Б 1 Українська мова 9. 3-В 1 Українська мова 10. 4-А 1 Українська мова 11. 4-Б 1 Українська мова 12. 4-В 1 Українська мова Робочий навчальний план для 5 класів розроблено за Типовою освітньою програмою для 5 класів, затвердженою наказом МОН основі типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021р. Освітня галузь Предмети Кількість годин на тиждень у класах 5-А 5- Б 5- В Разом Мовнолітературна Українська мова 4 4 4 12 Українська література 2 2 2 6 Іноземна мова 3,5 3,5 3,5 10,5 Зарубіжна література 2 2 2 6 Математична Математика 5 5 5 15 Алгебра Геометрія Природнича Пізнаємо природу 2 2 2 6 Біологія Географія Фізика Хімія Соціальна і здоров’язбере жувальна Здоров'я, безпека та добробут 1 1 1 3 Етика/курси морального спрямування 0,5 0,5 0,5 1,5 Підприємництво і фінансова грамотність Громадянська та історична Вступ до історії України 1 1 1 3 Історія України, Всесвітня історія Історія України Всесвітня історія Правознавство Інформатич на Інформатика 1 1 1 3 Технологічна Технології 2 2 2 6 Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 1 3 Музичне мистецтво 1 1 1 3 Фізична культура Фізична культура 3 3 3 9 Разом 26 +3 26 +3 26 +3 78+9 Додаткові години: факультативні курси 2 2 2 6 Українська мова 1 1 1 3 Іноземна мова 1 1 1 3 Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 84 ВСЬОГО (з фізичною культурою) 28+3 28+3 28+3 84 +9 Робочий навчальний план для 6 класів розроблено за Типовою освітньою програмою для 6 класів, затвердженою наказом МОН основі типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021р. Освітня галузь Предмети Кількість годин на тиждень у класах 6-А 6- Б 6- В Разом Мовнолітературна Українська мова 4 4 4 12 Українська література 2 2 2 6 Іноземна мова 3,5 3,5 3,5 10,5 Зарубіжна література 2 2 2 6 Математична Математика 5 5 5 15 Алгебра Геометрія Природнича Пізнаємо природу 2 2 2 6 Біологія Географія 2 2 2 6 Фізика Хімія Соціальна і здоров’язбере жувальна Здоров'я, безпека та добробут 1 1 1 3 Етика/курси морального спрямування 0,5 0,5 0,5 1,5 Підприємництво і фінансова грамотність Громадянська та історична Вступ до історії України Історія України, Всесвітня історія 2 2 2 6 Історія України Всесвітня історія Правознавство Інформатич на Інформатика 1 1 1 3 Технологічна Технології 2 2 2 6 Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 1 3 Музичне мистецтво 1 1 1 3 Фізична культура Фізична культура 3 3 3 9 Разом 29+3 29+3 29+3 87+9 Додаткові години: факультативні курси 2 2 2 6 Українська мова 1 1 1 3 Іноземна мова 1 1 1 3 Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31 93 ВСЬОГО (з фізичною культурою) 31+3 31+3 31+3 93+9 Додаток №1 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 р. №405 таблиця 1) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом 7- А 7- Б 7- В Мови і літератури Українська мова 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 7,5+1,5 Українська література 2 2 2 6 Іноземна мова 3 3 3 9 Зарубіжна література 2 2 2 6 Суспільство -знавство Історія України 1 1 1 3 Всесвітня історія 1 1 1 3 Основи правознавства Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 3 Образотворче мистецтво 1 1 1 3 Мистецтво Математика Математика Алгебра 2+0,5 2+0,5 2+0,5 6+1,5 Геометрія 2 2 2 6 Природознавство Природознавство Біологія 2 2 2 6 Географія 2 2 2 6 Фізика 2 2 2 6 Хімія 1,5 1,5 1,5 4,5 Технології Трудове навчання 1 1 1 3 Інформатика 1 1 1 3 Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3 Фізична культура 3 3 3 9 Разом 29+3 29+3 29+3 87+9 Додаткові години окремі базові предмети, факультативні курси (англ.) 1 1 1 3 Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31 93 Всього (без урахування поділу класів на групи) 30+3 30+3 30+3 90+9 Додаток №2 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 р. №405 таблиця 1) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом 8- А 8- Б 8- В Мови і літератури Українська мова 2+1 2+1 2+1 6+9 Українська література 2 2 2 6 Іноземна мова 3 3 3 9 Зарубіжна література 2 2 2 6 Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5 1,5 4,5 Всесвітня історія 1 1 1 3 Основи правознавства Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво 1 1 1 3 Математика Математика Алгебра 2+0,5 2+0,5 2+0,5 6+1,5 Геометрія 2 2 2 6 Природознавство Природознавство Біологія 2 2 2 6 Географія 2 2 2 6 Фізика 2 2 2 6 Хімія 2 2 2 6 Технології Трудове навчання 1 1 1 3 Інформатика 2 2 2 6 Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3 Фізична культура 3 3 3 9 Разом 30+3 30+3 30+3 90+9 Додаткові години окремі базові предмети, факультативні курси (англ.) 0,5 0,5 0,5 1,5 Гранично допустиме навчальне навантаження 30,5 30,5 30,5 91,5 Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3 30,5+3 30,5+3 91,5+9 Додаток №3 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 р. №405 таблиця 1) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом 9- А 9- Б 9- В Мови і літератури Українська мова 2+1 2+1 2+1 6+3 Українська література 2 2 2 6 Іноземна мова 3 3 3 9 Зарубіжна література 2 2 2 6 Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5 1,5 4,5 Всесвітня історія 1 1 1 3 Основи правознавства 1 1 1 3 Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво 1 1 1 3 Математика Математика Алгебра 2+1 2+1 2+1 6+3 Геометрія 2 2 2 3 Природознавство Природознавство Біологія 2 2 2 6 Географія 1,5 1,5 1,5 4,5 Фізика 3 3 3 9 Хімія 2 2 2 6 Технології Трудове навчання 1 1 1 3 Інформатика 2 2 2 6 Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3 Фізична культура 3 3 3 9 Разом 32+3 32+3 32+3 96+9 Додаткові години окремі базові предмети, факультативні курси (англ.) 1 1 1 3 Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 99 Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 33+3 99+9 Додаток №4 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 28.11.2019 р. №1493 (таблиця 2,3) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для математичного профілю предметів Предмети Кількість годин на тиждень у класах Базові предмети 10-Б Українська мова 2 Українська література 2 Зарубіжна література 1 Іноземна мова 2 Історія України 1,5 Всесвітня історія 1 Громадянська освіта 2 Математика Алгебра і початки аналізу 6 Геометрія 3 Біологія і екологія 2 Географія 1,5 Фізика і астрономія 3 Хімія 1,5 Фізична культура 3 Захист України 1,5 Вибірково - обовʼязкові предмети Інформатика 2 Мистецтво 1 Разом 33+3 Гранично допустиме навантаження на учня 35 Всього фінансується (без урахування поділу на групи ) 36 Додаток №5 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 28.11.2019 р. №1493 (таблиця 2,3) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для гуманітарного профілю предметів Предмети Кількість годин на тиждень у класах Базові предмети 10-А Українська мова 4 Українська література 4 Зарубіжна література 1 Іноземна мова 2 Історія України 3 Всесвітня історія 1 Громадянська освіта 2 Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія) 3 Біологія і екологія 2 Географія 1,5 Фізика і астрономія 3 Хімія 1,5 Фізична культура 3 Захист України 1,5 Вибірково - обовʼязкові предмети Інформатика 2 Мистецтво 1 Разом 32,5+3 Додаткові години окремі базові предмети, факультативні курси 0,5 Математика 0,5 Гранично допустиме навантаження на учня 33 Всього фінансується (без урахування поділу на групи ) 36 Додаток №6 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 28.11.2019 р. №1493 (таблиця 2,3) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для гуманітарного профілю предметів Предмети Кількість годин на тиждень у класах Базові предмети 11-Б Українська мова 4 Українська література 4 Зарубіжна література 1 Іноземна мова 2 Історія України 3 Всесвітня історія 1 Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія) 3 Біологія і екологія 2 Географія 1 Фізика і астрономія 4 Хімія 2 Фізична культура 3 Захист України 1,5 Вибірково - обовʼязкові предмети Інформатика 2 Мистецтво 1 Разом 31,5+3 Додаткові години окремі базові предмети, факультативні курси 1,5 Математика 1 Основи здоров’я 0,5 Гранично допустиме навантаження на учня 34 Всього фінансується (без урахування поділу на групи ) 36 Додаток №7 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню з українською мовою навчання (наказ МОН України від 28.11.2019 р. №1493 (таблиця 2) Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для математичного профілю предметів Предмети Кількість годин на тиждень у класах Базові предмети 11-А Українська мова 2 Українська література 2 Зарубіжна література 1 Іноземна мова 2 Історія України 1,5 Всесвітня історія 1 Математика Алгебра і початки аналізу 6 Геометрія 3 Біологія і екологія 2 Географія 1 Фізика і астрономія 4 Хімія 2 Фізична культура 3 Захист України 1,5 Вибірково - обовʼязкові предмети Інформатика 2 Мистецтво 1 Разом 32+3 Додаткові години окремі базові предмети, факультативні курси 1 Основи здоров’я 0,5 Українська мова 0,5 Гранично допустиме навантаження на учня 33 Всього фінансується (без урахування поділу на групи ) 36

Просмотров: 154 | Добавил: kostenkoirina725 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Контакти
м. Київ,
вул. І. Виговського, 10-А

тел/факс: (044) 298-27-25

E-mail: school_63kiev@ukr.net
...
Школа – це пристань і гавань,
Сюди повертаєшся знов
Із мандрів далеких і плавань.
Тут вічно панує любов.
Тебе тут завжди пам'ятають,
Куди б не заїхав, не йшов –
На тебе постійно чекають
Увага, турбота, любов.
Календар
«  Январь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Форма входу
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0